AVG/privacywetgeving

Ten behoeve van de ledenadministratie, het incasseren van de contributie en het verzenden van nieuwsbrieven heeft de vereniging persoonlijke gegevens van u nodig. De gegevens die nodig zijn, worden gevraagd op het inschrijfformulier en op het machtigingsformulier. (inschrijfformulier staat elders op deze website.)

Alleen personen binnen het bestuur die deze gegevens functioneel nodig hebben (zoals ledenadministratie en penningmeester), hebben inzicht in de voor hen strikt noodzakelijke gegevens.

Via onze website, nieuwsbrieven en huis aan huis bladen (incl. de digitale versies van deze bladen) houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten en bijzonderheden van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en/of video’s. Bij het inschrijfformulier zit een formulier waarop leden kunnen aangeven of ze wel/niet toestemming geven voor het plaatsen van foto’s en video’s.

Reacties zijn gesloten.