nieuwsbrief zomer 2017

Voor veel leden is het bijna zomervakantie. Even lekker tijd voor jezelf en (hopelijk) genieten van het mooie weer.

Het bestuur is echter al bezig met het plannen van het volgende seizoen.

Omdat we een huurcontract getekend hebben met de basisschool de Wereldweide in Wezep, heeft het bestuur besloten alle lesblokken op deze locatie te houden. Dit bespaart in de kosten voor het huren van een leslokaal in Oldebroek.

Het lokaal in de Wereldweide wordt ons “thuishonk”. We hebben hier lesruimte en ook opslagruimte. Het voordeel is dat we alles bij elkaar hebben, en het lokaal alle dagen toegankelijk is.

Ledenvergadering

In april hebben we de algemene ledenvergadering gehouden. Er waren ca. 20 leden aanwezig, waaronder 12 jubilarissen. Hieronder kort wat besproken is.

Financieel:
Tijdens deze vergadering hebben we aangegeven dat we interen op onze financiële reserves. De kosten voor verlengingen van de diploma’s stijgen al enkele jaren. Tot op heden hebben we deze nog niet aan u doorberekend. Dit wordt dus een agendapunt op de volgende ledenvergadering.

Huisvesting:
In het Dorpshuis in Wezep kunnen we niet meer terecht voor opslag van onze materialen. Hiervoor blijven we ruimte huren in basisschool de Wereldweide in Wezep. Omdat er bij de huur ook een lokaal is, willen we dit lokaal optimaal gebruiken om verdere kosten voor huur te besparen. Alle lessen, ook de nieuwe cursus, worden hier gehouden. Ook de ledenvergadering van volgend jaar zal hier naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden.

Bestuur:
Er zijn geen nieuwe kandidaten voor het bestuur voorgesteld. Het bestuur gaat dus verder in dezelfde samenstelling als afgelopen jaar. Wel is er ruimte en behoefte aan een nieuw bestuurslid. Wilt u eens in overweging nemen of het iets voor u is?

Nieuwe cursus

In september starten we een nieuwe cursus. Er zijn al een aantal aanmeldingen, maar er kunnen er meer bij. Weet u iemand die interesse heeft voor een volledige EHBO cursus, of eventueel een cursus reanimatie, geef dan onze vereniging door.

De cursus start op donderdag 7 september en zal maximaal 12 avonden duren. De kosten voor de cursus zijn ook max. € 200,00. De daadwerkelijke kostprijs is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Herhalingslessen

Afgelopen jaar hebben we een goed seizoen gehad met herhalingslessen. Ook dit jaar hopen we weer op goede avonden met  veel interactie en veel leerpunten.

De datums voor de herhalingslessen zijn:

Maandag 18 en 25 september en 2 en 9 oktober 2017.
Dinsdag 31 oktober, 7, 14 en 21 november 2017.
Woensdag 10, 17, 24 en 31 januari 2018.
Reanimatie op:  25 september, 7 november en 17 januari.

Alle lessen op locatie De Wereldweide, Clematisstraat 10, in Wezep van 19:00 uur tot 22:00 uur

(ingang Klimopstraat)

 Komend seizoen worden de lessen weer gegeven door Petra Aalderink. Zij is bereid alle lessen te geven, waar wij erg blij mee zijn. Zo is er continuïteit in de aangeboden ‘stof’.

De lessen worden ondersteund door mensen met een Lotus opleiding. Dit zijn leden die opgeleid zijn om slachtoffer te spelen. Wilt u ook graag meer betrokken zijn bij de EHBO en lijkt het u leuk om een Lotusopleiding te volgen, dan kan dat. In september start er weer een cursus bij de Lotusvereniging in Zwolle. Hiervoor kunt u zich nog opgeven of informatie opvragen bij: secretaris@lotuskringdeblauwvinger.nl

Aantekeningen op diploma

Binnenkort valt het diploma EHBO aan kinderen onder het basisdiploma. Deze aantekening zal dus vervallen bij verlengingen. De benodigde lesstof wordt door ons standaard meegenomen in de herhalingslessen. Iedereen behoudt dus een geldig diploma.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.